Sundhedspolitik

Vi tror på, at sunde medarbejdere trives bedre, har mere overskud til at vise omsorg og yde service overfor vore gæster og hinanden og dermed leve op til Skodsborgs værdigrundlag.
Det er Skodsborgs målsætning at give både gæster og medarbejdere inspiration og lyst til ”et bedre liv” og til i dagligdagen at træffe nogle simple sunde valg, der giver større energi og velvære ved:

At kommunikere fordelene ved at leve sundt til både gæster og medarbejdere og derved forebygge sygdom
At tilbyde produkter, menuer, aktiviteter og behandlinger, der bidrager til vore gæsters sundhed og motiverer dem til at være bevidste om sundhed
At skabe de bedste rammer for et sundt arbejdsliv med fokus på både psykisk og fysisk arbejdsmiljø og bæredygtighed at minimere arbejdsulykker og sygefravær gennem forebyggende arbejde
At inddrage medarbejderne i et sundhedsudvalg, der skal være ansvarlig for en målrettet sundhedsstrategi med årlige handlingsplaner
At målrette sundhedsaktiviteterne mod de områder og medarbejdere, som har de største behov